19 / 8 / 2019
14:49:26
Subject Instructor Section Campus Date Time
SA1201 Staff All Bang Na 29  October   2016 09:00-10:30
BG1301 Staff All Bang Na 29  October   2016 11:00-12:30
CN1400 Staff All Bang Na 29  October   2016 13:00-14:00
CN1401 Staff All Bang Na 29  October   2016 13:00-14:00
CN2401 Staff All Bang Na 29  October   2016 13:00-14:00
CN2402 Staff All Bang Na 29  October   2016 13:00-14:00
CN3403 Staff All Bang Na 29  October   2016 13:00-14:00
MA1200 Staff All Bang Na 29  October   2016 14:30-16:00
MA1200 Staff All Bang Na 27  October   2018 09:00-11:00
ACT1600 Staff All Bang Na 27  October   2018 11:30-13:30
CN1400 Staff All Bang Na 27  October   2018 14:00-15:00
CN1401 Staff All Bang Na 27  October   2018 14:00-15:00
CN2401 Staff All Bang Na 27  October   2018 14:00-15:00
CN2402 Staff All Bang Na 27  October   2018 14:00-15:00
CN3403 Staff All Bang Na 27  October   2018 14:00-15:00
ACT3643 Dr.Suwatchai M. All Hua Mak 28  October   2018 12:15-13:15
SA1201 Staff All Bang Na 26  October   2019 09:00-10:30
ACT1600 Staff All Bang Na 26  October   2019 11.00-12.30
BG1301 Staff All Bang Na 26  October   2019 11:00-12:30
CN1400 Staff All Bang Na 26  October   2019 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 26  October   2019 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 26  October   2019 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 26  October   2019 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 26  October   2019 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 26  October   2019 14:30-16:00
FIN2700 Staff All Bang Na 19  November   2016 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 19  November   2016 10:30-11:30
EN4256 Staff All Bang Na 19  November   2016 12:00-13:00
FR0500 Staff All Bang Na 19  November   2016 12:00-13:00
CN1400 Staff All Bang Na 19  November   2016 12:00-13:00
CN1401 Staff All Bang Na 19  November   2016 12:00-13:00
CN2401 Staff All Bang Na 19  November   2016 12:00-13:00
CN2402 Staff All Bang Na 19  November   2016 12:00-13:00
CN3403 Staff All Bang Na 19  November   2016 12:00-13:00
IBM2702 Staff All Bang Na 19  November   2016 13:30-14:30
CN0400 Staff All Bang Na 19  November   2016 15:00-16:00
CN0401 Staff All Bang Na 19  November   2016 15:00-16:00
FIN4812 Dr.Radha All Bang Na 19  November   2016 15:00-16:00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 19  November   2016 17:00-18:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 19  November   2016 17:00-18:00
SA1201 Staff All Bang Na 4  November   2017 09.00-10.30
BG1301 Staff All Bang Na 4  November   2017 11.00-12.30
ACT1600 Staff All Bang Na 4  November   2017 13.00-14.00
CN1400 Staff All Bang Na 4  November   2017 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 4  November   2017 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 4  November   2017 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 4  November   2017 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 4  November   2017 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 4  November   2017 14.30-16.00
ACT3643 Dr.Suwatchai All Hua Mak 12  November   2017 12.15-12.45
FIN2700 Staff All Bang Na 25  November   2017 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 25  November   2017 10:30-11:30
CN1401 Staff All Bang Na 25  November   2017 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 25  November   2017 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 25  November   2017 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 25  November   2017 12.00-13.00
EN4256 Staff All Bang Na 25  November   2017 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 25  November   2017 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 25  November   2017 12.00-13.00
IBM2702 Staff All Bang Na 25  November   2017 13:30-14:30
CN0400 Staff All Bang Na 25  November   2017 15.00-16.00
CN0401 Staff All Bang Na 25  November   2017 15.00-16.00
FIN4812 Staff All Bang Na 25  November   2017 15:00-16:00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 25  November   2017 17:00-18:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 25  November   2017 17:00-18:00
IBM2702 Staff Make up Hua Mak 25  November   2017 17:00-18:00
FIN4812 Staff Make up Hua Mak 25  November   2017 17:00-18:00
FIN2700 Staff All Bang Na 17  November   2018 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 17  November   2018 10:30-11:30
IBM2702 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
EN4256 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 17  November   2018 12.00-13.00
FIN4812 Staff All Bang Na 17  November   2018 13:30-14:30
CN0400 Staff All Bang Na 17  November   2018 13:30-14:30
CN0401 Staff All Bang Na 17  November   2018 13:30-14:30
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 17  November   2018 16:00-17:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 17  November   2018 16:00-17:00
FIN2201 Staff All Bang Na 23  November   2019 09:00-10:00
FIN2700 Staff All Bang Na 23  November   2019 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 23  November   2019 10:30-11:30
FIN3101 Staff All Bang Na 23  November   2019 10:30-11:30
IBM2201 Staff All Bang Na 23  November   2019 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 23  November   2019 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 23  November   2019 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 23  November   2019 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 23  November   2019 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 23  November   2019 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 23  November   2019 12.00-13.00
CN0400 Staff All Bang Na 23  November   2019 13:30-14:30
CN0401 Staff All Bang Na 23  November   2019 13:30-14:30
FIN4812 Staff All Bang Na 23  November   2019 13:30-14:30
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 23  November   2019 16:00-17:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 23  November   2019 16:00-17:00
FIN2201 Staff Make up Hua Mak 23  November   2019 16:00-17:00
FIN3101 Staff Make up Hua Mak 23  November   2019 16:00-17:00
SA1201 Staff All Bang Na 4  February   2017 09:00-10:30
BG1301 Staff All Bang Na 4  February   2017 11:00-12:30
ACT1600 Staff All Bang Na 4  February   2017 11:00-12:30
BG0220 Staff All Bang Na 4  February   2017 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 4  February   2017 13.00-14.00
CN1400 Staff All Bang Na 4  February   2017 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 4  February   2017 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 4  February   2017 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 4  February   2017 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 4  February   2017 14.30-16.00
FIN2700 Staff All Bang Na 25  February   2017 09.00-10.00
FIN3701 Staff All Bang Na 25  February   2017 10.30-11.30
EN4256 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
IBM4715 Staff All Bang Na 25  February   2017 12.00-13.00
IBM2702 Staff All Bang Na 25  February   2017 13.30-14.30
GL1101 Staff All Bang Na 25  February   2017 15.00-16.00
CN0400 Staff All Bang Na 25  February   2017 15.00-16.00
CN0401 Staff All Bang Na 25  February   2017 15.00-16.00
FIN4812 Staff All Bang Na 25  February   2017 15.00-16.00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 25  February   2017 17.00-18.00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 25  February   2017 17.00-18.00
IBM2702 Staff Make up Hua Mak 25  February   2017 17.00-18.00
FIN4812 Staff Make up Hua Mak 25  February   2017 17.00-18.00
FIN3701 Staff 901 Hua Mak 25  February   2017 17.00-18.00
IBM2702 A. Panjarat All Bang Na 1  February   2018 15.00-16.00
SA1201 Staff All Bang Na 3  February   2018 09:00-10:30
ACT1600 Staff All Bang Na 3  February   2018 11.00-12.30
BG1301 Staff All Bang Na 3  February   2018 11:00-12:30
CN1400 Staff All Bang Na 3  February   2018 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 3  February   2018 13.00-14.00
BG0220 Staff All Bang Na 3  February   2018 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 3  February   2018 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 3  February   2018 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 3  February   2018 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 3  February   2018 14.30-16.00
FIN2700 Staff All Bang Na 17  February   2018 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 17  February   2018 10:30-11:30
CN1400 Staff All Bang Na 17  February   2018 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 17  February   2018 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 17  February   2018 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 17  February   2018 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 17  February   2018 12.00-13.00
EN4256 Staff All Bang Na 17  February   2018 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 17  February   2018 12.00-13.00
GL1101 Staff All Bang Na 17  February   2018 13.30-14.30
CN0400 Staff All Bang Na 17  February   2018 13.30-14.30
CN0401 Staff All Bang Na 17  February   2018 13.30-14.30
FIN4812 Staff All Bang Na 17  February   2018 13.30-14.30
IBM2702 A.Panjarat All Bang Na 17  February   2018 15:00-16:00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 17  February   2018 17:00-18:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 17  February   2018 17:00-18:00
SA1201 Staff All Bang Na 2  February   2019 09:00-10:30
BG1301 Staff All Bang Na 2  February   2019 11.00-12.30
ACT1600 Staff All Bang Na 2  February   2019 11.00-12.30
BG0220 Staff All Bang Na 2  February   2019 13.00-14.00
CN1400 Staff All Bang Na 2  February   2019 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 2  February   2019 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 2  February   2019 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 2  February   2019 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 2  February   2019 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 2  February   2019 14.30-16.00
ACT3643 Dr.Suwatchai M. 1-2 Hua Mak 3  February   2019 12:15-12:45
FIN2201/2700 Staff All Bang Na 16  February   2019 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 16  February   2019 10:30-11:30
EN4256 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
IBM2201/2702 Staff All Bang Na 16  February   2019 12.00-13.00
GL1101 Staff All Bang Na 16  February   2019 13:30-14:30
CN0400 Staff All Bang Na 16  February   2019 13:30-14:30
CN0401 Staff All Bang Na 16  February   2019 13:30-14:30
FIN4812 Staff All Bang Na 16  February   2019 13:30-14:30
FIN2201/2700 Staff Make up Hua Mak 16  February   2019 16:00-17:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 16  February   2019 16:00-17:00
MA1200 Staff All Bang Na 31  March   2018 09:00-11:00
ACT1600 Staff All Bang Na 31  March   2018 11:30-13:30
CN1400 Staff All Bang Na 31  March   2018 14.00-15.00
CN1401 Staff All Bang Na 31  March   2018 14.00-15.00
CN2401 Staff All Bang Na 31  March   2018 14.00-15.00
CN2402 Staff All Bang Na 31  March   2018 14.00-15.00
CN3403 Staff All Bang Na 31  March   2018 14.00-15.00
SA1201 Staff All Bang Na 30  March   2019 09:00-10:30
BG1301 Staff All Bang Na 30  March   2019 11.00-12.30
ACT1600 Staff All Bang Na 30  March   2019 11.00-12.30
CN1400 Staff All Bang Na 30  March   2019 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 30  March   2019 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 30  March   2019 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 30  March   2019 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 30  March   2019 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 30  March   2019 14:30-16:00
ACT3643 Dr.Suwatchai M. 1-2 Hua Mak 31  March   2019 12:15-12:45
SA1201 Staff All Bang Na 1  April   2017 09.00-10.30
BG1301 Staff All Bang Na 1  April   2017 11.00-12.30
CN1400 Staff All Bang Na 1  April   2017 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 1  April   2017 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 1  April   2017 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 1  April   2017 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 1  April   2017 13.00-14.00
ACT1600 Staff All Bang Na 1  April   2017 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 1  April   2017 14.30-16.00
FIN2700 Staff All Bang Na 22  April   2017 09.00-10.00
FIN3701 Staff All Bang Na 22  April   2017 10.30-11.30
EN4256 Staff All Bang Na 22  April   2017 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 22  April   2017 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 22  April   2017 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 22  April   2017 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 22  April   2017 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 22  April   2017 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 22  April   2017 12.00-13.00
IBM2702 Staff All Bang Na 22  April   2017 13.30-14.30
CN0400 Staff All Bang Na 22  April   2017 15.00-16.00
CN0401 Staff All Bang Na 22  April   2017 15.00-16.00
FIN4812 Staff All Bang Na 22  April   2017 15.00-16.00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 22  April   2017 17.00-18.00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 22  April   2017 17.00-18.00
FIN3701 Staff 901 Hua Mak 22  April   2017 17.00-18.00
IBM2702 Staff Make up Hua Mak 22  April   2017 17.00-18.00
FIN4812 Staff Make up Hua Mak 22  April   2017 17.00-18.00
FIN2700 Staff All Bang Na 28  April   2018 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 28  April   2018 10:30-11:30
EN4256 Staff All Bang Na 28  April   2018 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 28  April   2018 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 28  April   2018 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 28  April   2018 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 28  April   2018 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 28  April   2018 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 28  April   2018 12.00-13.00
CN0400 Staff All Bang Na 28  April   2018 13.30-14.30
CN0401 Staff All Bang Na 28  April   2018 13.30-14.30
FIN4812 Staff All Bang Na 28  April   2018 13.30-14.30
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 28  April   2018 17:00-18:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 28  April   2018 17:00-18:00
FIN2201/2700 Staff All Bang Na 27  April   2019 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 27  April   2019 10:30-11:30
EN4256 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
IBM2201/2702 Staff All Bang Na 27  April   2019 12.00-13.00
CN0400 Staff All Bang Na 27  April   2019 13:30-14:30
CN0401 Staff All Bang Na 27  April   2019 13:30-14:30
FIN4812 Staff All Bang Na 27  April   2019 13:30-14:30
FIN2201/2700 Staff Make up Hua Mak 27  April   2019 16:00-17:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 27  April   2019 16:00-17:00
SA1201 Staff All Bang Na 31  August   2019 09:00-10:30
BG1301 Staff All Bang Na 31  August   2019 11.00-12.30
ACT1600 Staff All Bang Na 31  August   2019 11.00-12.30
CN1400 Staff All Bang Na 31  August   2019 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 31  August   2019 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 31  August   2019 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 31  August   2019 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 31  August   2019 13.00-14.00
BG0220 Staff All Bang Na 31  August   2019 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 31  August   2019 14:30-16:00
SA1201 Staff All Bang Na 3  September   2016 09:00-10:30
BG1301 Staff All Bang Na 3  September   2016 11:00-12:30
BG0220 Staff All Bang Na 3  September   2016 13:00-14:00
CN1400 Staff All Bang Na 3  September   2016 13:00-14:00
CN2401 Staff All Bang Na 3  September   2016 13:00-14:00
CN2402 Staff All Bang Na 3  September   2016 13:00-14:00
CN3403 Staff All Bang Na 3  September   2016 13:00-14:00
CN1401 Staff All Bang Na 3  September   2016 13:00-14:00
MA1200 Staff All Bang Na 3  September   2016 14:30-16:00
FIN2700 Staff All Bang Na 17  September   2016 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 17  September   2016 10:30-11:30
EN4256 Staff All Bang Na 17  September   2016 12:00-13:00
FR0500 Staff All Bang Na 17  September   2016 12:00-13:00
CN1400 Staff All Bang Na 17  September   2016 12:00-13:00
CN1401 Staff All Bang Na 17  September   2016 12:00-13:00
CN2401 Staff All Bang Na 17  September   2016 12:00-13:00
CN2402 Staff All Bang Na 17  September   2016 12:00-13:00
CN3403 Staff All Bang Na 17  September   2016 12:00-13:00
IBM2702 Staff All Bang Na 17  September   2016 13:30-14:30
FIN4812 Staff All Bang Na 17  September   2016 15:00-16:00
GL1101 Staff All Bang Na 17  September   2016 15:00-16:00
CN0400 Staff All Bang Na 17  September   2016 15:00-16:00
CN0401 Staff All Bang Na 17  September   2016 15:00-16:00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 17  September   2016 17:00-18:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 17  September   2016 17:00-18:00
SA1201 Staff All Bang Na 2  September   2017 09.00-10.30
BG1301 Staff All Bang Na 2  September   2017 11.00-12.30
ACT1600 Staff All Bang Na 2  September   2017 11.00-12.30
BG0220 Staff All Bang Na 2  September   2017 13.00-14.00
CN1400 Staff All Bang Na 2  September   2017 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 2  September   2017 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 2  September   2017 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 2  September   2017 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 2  September   2017 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 2  September   2017 14.30-16.00
FIN2700 Staff All Bang Na 23  September   2017 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 23  September   2017 10:30-11:30
CN2401 Staff All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
IBM4715 A.Titiwan All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
EN4256 Staff All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 23  September   2017 12.00-13.00
IBM2702 Staff All Bang Na 23  September   2017 13:30-14:30
GL1101 Staff All Bang Na 23  September   2017 15.00-16.00
CN0400 Staff All Bang Na 23  September   2017 15.00-16.00
CN0401 Staff All Bang Na 23  September   2017 15.00-16.00
FIN4812 Staff All Bang Na 23  September   2017 15:00-16:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 23  September   2017 17:00-18:00
IBM2702 Staff Make up Hua Mak 23  September   2017 17:00-18:00
FIN4812 Staff Make up Hua Mak 23  September   2017 17:00-18:00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 23  September   2017 17:00-18:00
SA1201 Staff All Bang Na 1  September   2018 09:00-10:30
ACT1600 Staff All Bang Na 1  September   2018 11.00-12.30
BG1301 Staff All Bang Na 1  September   2018 11:00-12:30
BG0220 Staff All Bang Na 1  September   2018 13.00-14.00
CN1400 Staff All Bang Na 1  September   2018 13.00-14.00
CN1401 Staff All Bang Na 1  September   2018 13.00-14.00
CN2401 Staff All Bang Na 1  September   2018 13.00-14.00
CN2402 Staff All Bang Na 1  September   2018 13.00-14.00
CN3403 Staff All Bang Na 1  September   2018 13.00-14.00
MA1200 Staff All Bang Na 1  September   2018 14:30-16:00
FIN2700 Staff All Bang Na 15  September   2018 09:00-10:00
FIN3701 Staff All Bang Na 15  September   2018 10:30-11:30
IBM2702 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
EN4256 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
FR0500 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 15  September   2018 12.00-13.00
GL1101 Staff All Bang Na 15  September   2018 13:30-14:30
CN0400 Staff All Bang Na 15  September   2018 13:30-14:30
CN0401 Staff All Bang Na 15  September   2018 13:30-14:30
FIN4812 Staff All Bang Na 15  September   2018 13:30-14:30
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 15  September   2018 16:00-17:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 15  September   2018 16:00-17:00
ACT3643 Dr.Suwatchai M. All Hua Mak 16  September   2018 11:30-12:30
FIN2700 Staff All Bang Na 14  September   2019 09:00-10:00
FIN2201 Staff All Bang Na 14  September   2019 09:00-10:00
FIN3101 Staff All Bang Na 14  September   2019 10:30-11:30
FIN3701 Staff All Bang Na 14  September   2019 10:30-11:30
FR0500 Staff All Bang Na 14  September   2019 12.00-13.00
CN1400 Staff All Bang Na 14  September   2019 12.00-13.00
CN1401 Staff All Bang Na 14  September   2019 12.00-13.00
CN2401 Staff All Bang Na 14  September   2019 12.00-13.00
CN2402 Staff All Bang Na 14  September   2019 12.00-13.00
CN3403 Staff All Bang Na 14  September   2019 12.00-13.00
IBM2201 Staff All Bang Na 14  September   2019 12.00-13.00
GL1101 Staff All Bang Na 14  September   2019 13:30-14:30
CN0400 Staff All Bang Na 14  September   2019 13:30-14:30
CN0401 Staff All Bang Na 14  September   2019 13:30-14:30
FIN4812 Staff All Bang Na 14  September   2019 13:30-14:30
EN3212 Staff All Bang Na 14  September   2019 13:30-14:30
FIN2201 Staff Make up Hua Mak 14  September   2019 16:00-17:00
FIN3101 Staff Make up Hua Mak 14  September   2019 16:00-17:00
FIN2700 Staff Make up Hua Mak 14  September   2019 16:00-17:00
FIN3701 Staff Make up Hua Mak 14  September   2019 16:00-17:00
 


Copyright 2003 Assumption University. All rights reserved.
Ramkhamhaeng 24, Hua Mak Bangkok Thailand 10240 Tel. (662) 300-4543 to 62 Fax. (662) 300-4543
Bang Na Campus, Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong Samuthprakarn Thailand 10540 Tel. (662) 723-2063 to 6 Fax. (662) 707-0395